is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgescheiden sappen. 447

ftinkend, fmelt het. In heete Koortzen, die een groote hette en rasfen fterken omloop maken , fmelt het vet, wordt in het Bloed gerukt, ondergaet de hette en fchuring der andere Vogten, en veroorzaekt door zijne garstigheid, die haest kragdg toeneemt , vele doodelijke gevolgen.

Stilfïand. Maer als dit vet, in het Bloed gebragt, ergens ftaet, blijft hangen, maekt de hette het fcherp,' garstig. Dit heeft het gemeen met alle andere Vogten van ons Lichaem, die alle bederven, zoo ras zij op plaetzen, daer zij naturelijk niet moeten wezen ftifc ftaen.

Befmettingen en rottende Vergiften. Vele dezer, gelijk ik aenmerkte in het vorige, beminnen het lijmige en vette. De Spaenfche pokken fpelen hare droevige rollen eerst in 'hec vet, knaeg en zelfs de Beenders door en maken ondraeglijke pijnen. In Amerika is eene Slang,die om haer geluid, dat zij met den ftaert, maekt, Ratelflang genoemd wordt. Als deze een mensch bijt, rot hij levend. Hec vet wordt ftraks bedorven. Dit fteekt in weinige ueren het geheel Lichaem aen, dat in een Hinkenden Etter wegvloeit.

De vecce Oliedeelen onzer vogcen worden daerenboven niet zuiver naer hec Vecvlies gebragt, maer hebben ook iets van het Lijmige bij zich. , Die kan uit

ver-