Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-8

GEBREKEN DER BEWEVVlNG

als ze fcherp zijn, prikkelingen , Hette, die deze bewegingen veranderen. De vaste deelen, met zulk een vermogen op de vogten begaefd, werken hier mede. In de kleine Vaten is bchalven de famentrekking, door welke ze de vogten voortdrijven, nog eene zekere fijner beweging, een fchommeling, die ook iets aenbrengc tot het onderfcheid der vogten en hunne inwendige beweging. Doch ik bekenne garen , dat ik hier niets zekers wete, en mij alleen met eenige ruwe denkbeelden moet vergenoegen. Dac-rom. zal ik de gedagten, die voorname Mannen hebben voorgefleld, niet beflisfen, en alleen maer zéggen, dat zoo vele verfcheiden zaken, die de inwendige beweging kunnen veranderen, mijns oordeels , de oorzaken, Van vele Ziekten, die wij nog mee recht kennen zijn,

§ 254-

Klarer is de voortgaende Beweging der vogten. Zoo lang het leven duert, loopt het Bloed in zijne Vaten rond. Ik fpreke hier alleen van de beweging der omlopende vogten, niet van die der afgefcheiden. Deze kan te fterk of te zwak of te ongelijk wezen, des het een deel meer Bioed ontfangt dan het ander. Deze gebreken moeten wij befchouwen.

De vaste deelen werken gedurig op de vogten. Het Harte, eene ware Spier, ltoot het Bloed met kragt

'3

Sluiten