Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5lï GEBREKEN DER. IEWEGINÖ

$ 255.

Als de Vaste deelen zich niet naer behooren bewegen , de vogten dik , taei zijn , prikkelen zij eikanderen niet, of zeer weinig, en kwijnt de beweging. Het Lichaem is loom, vadzig. Vaste deelen en vogten moeten beiden in een' werkzarnen ftaet zijn. Wanneer de Ouderdom de Vaten zoo verftramt, dat zij zich niet meer kunnen bewegen, ftaen ce werkingen der deelen haest ftil en volgc de dood. In ons bezield Lichaem hebben wij, behalven de vaste en vloeiende deelen, het Leven, dat de deelen op den minften prikkel in beweging brengt. Het moet dcor de vogten opgewekt , aengewakkerd worden, In fommigen is de Levenskragt fterk, in anderen zwak. In de eerften maekt zij, aengeprikkéld, geweldige bewegingen; in de laetften traegheid, loomheid. Door dikke , taeie vogten wordt hunne beweging belet; de Omloop gaet traeg, de Affcheidingen en uitwerpzels zijn belet, vele deelen vergeten hun werk; hec Bloed blijft in de Ingewanden hangen ,• hier uit ontftaen moeilijke, flepende Ziekten. De Natuer vermag in deze verminderde beweging weinig. Als in jonge Maegden de maendelijkfche zuiveringen opgellagen of niet behoorlijk gekomen zijn, vult een taei, flijmig, traeg vogt de verflapte Vaten. Vergeefs is alle Artzenij, zoo men dit trage vogt niet kan verbee-

te-

Sluiten