Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» OVER DE SCHADELIJKE KRAGTEN

beweeger der lichamen, als die vermindert, verflapt de inwendige beweging, die het voedt. Hier om houden gisting, verrotting, en diergelijke inwendige bewegingen in de koude op, of verminderen. Men bewaert zaken, die in de warmte fchielijk rotten, zeer lang in de koude.

Maer wanneer de vogten door de koude bevriezen, heeft men in de bevrozen lichamen, vooral in de vloeijende, nog andere verfchijnfels. Waarneemingen keren , dat het water in ijs begint te veranderen, als he.t vogt op den Thermometer van Fharenheit tot 32 graden zakt. Dit noemt men vriezen, en het veranderd water ijs. Zulk eene koude verkeert de vloeiende in vaste lichamen. Het fchijnt echter, dat het ijs iet meer vereischt dan koude. Musschenbroek heeft het vrij waerfchijnlijk gemaekt; dat 'er IJsdeelkens in de lucht zijn , die het Ijs vormen, In vogten, verdikt, en in Ijs veranderd, vindt men het volgende. Zij zetten zich uit en krijgen grooter uitgebreidheid. De Heeren van de Florentijnfche Akademie hebben dit getoond. Zij vulden een gouden bal met water, floten hem toe en maten zijn grootften Cirkel met een' metalen hoepel. Na het bevriezen van het water, vondt men den bal uitgezet, zoo dat hij niet meer als te voren door den metalen hoepel kon. Het ijs zet zich met groot geweld uit, des het aerden, glazen, jfteenen vaten breekt. Boyle heeft waergenomen, dat

het

Sluiten