is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IlS OVER DE SCHADELIJKE KRAGTEM

meters en andere werktuigen leeren ons de bakende gefteldheden der lucht. Maer het is jammer, dat wij met alle onze moeiten en zorgen nog zoo ver niet ge • vorderd zijn in de kennisfe der onbekende hoedanigheden van de lucht. Niemant kan deze in pest en andere Epiedemieke ziekten verklaren, op zekeren grond zeggen, hoe de lucht befmet, van welken aert de befmetting der lucht is. Wat maekt de ziekte onder het Rundvee, die waerfchijnlijk uit zekere gefteldheden van den dampkring ontftaet?. In dit ftuk zijn wij niéts gevorderd, en weten maer zooveel als Hippocrates voor tweeduizend Jaren reeds wist. Met alle onze Barrometers, Thermometers, Watermeters, en andere waernemingen kunnen wij hier niets vorderen. Mogelijk zullen onze naneven hier meer van weten, en zulke zaken ontdekken, die voor ons onbegrijplijkzijn. Dit echter is eer te wenfchen dan te hopen met grond, om dat alle de verborgen gefteldheden der lucht zoo fijn zijn, dat die alle onderzoek der zinnen ontvluchten.

NA-