Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23? OVER DE VENIJNIGE

de vergiften uitbraekt, of op een andere wijze temt, doch die is niet algemeen. De vergiften overvallen haer te fchieiijk en tasten haer doorgaens onverhoeds in hare binnenfte verfchansfiingen aen. Zij is overronv peld, eer ze hare kragten kan te famentrekken om zich te weren; hierom vermag zij zoo weinig tegen de vergiften.

Daer zijn vele Geneesmiddelen, die men in de Schooien der Geneeskunde fterke noemt, welkenaenmerkelijke kragten bezitten, om de gezondheid te herftellen in zware ziekten, als eene verftandige hand hen geeft, en beftiert. Deze verfcheelen echter weinig van vergiften. Op een onbehoorlijken tijd, in te groot eene veelheid, onvoorzigtiggenomen, brengen zij dezelfde onheilen, als de vergiften aen. Men weet, hoe veel de Sublimaet in weinig greinen, in Jenever ontbonden, tegen deSpaenfchepokken vermag. Braekmiddelen uit fpiesglas, koper of andere metalen zijn alle ware vergiften, zoo 'er maer de minfte onvoorzigtigheid of ongeluk bijkoomt. Wat is "er heerlijker middel dan de Opium, voorzigtig, op zijn tijd gebruikt. Een Geneesheer zoude zonder dit naeuwlijks kunnen zijne kunst oefenen. Maer wat is het een verraderlijk vergift, als men het niet wel beftiert. Skammonij, Kolokwinth in weinige veelheid , wel bereid, werken zeer goed. Niet wel gebruikt, zijn ze vergiften.

Men

Sluiten