is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44^ OVER DE WORMEN.

relijk en od de reden en waerneming tefteunen. Men heeft zoozeer geen twist over de dieren die in zweien, de harsfens of elders Waergenqmen zijn, gelijk fpinnen , torren en diergelijken, om darmen zeker weet, dat zij van buiten moeten gekomen wezen , 't zij als dieren, 't zij als hun eiers. Het is bekend, dat zekere vliegen hare eiers op eenige plaetzen van het dierlijk lichaem leggen. De pacrcievlieg verkiest den endeldarm der paerden, en horfd in Lapland vervolgt de rendieren om zijn eiers op derzelver lichamen onder de huid te leggen. Deze eiers worden daer uitgebroeid. Met fpijzen en dranken komen diergelijke eiers der infekten in het lichaem. Ik kenne eene Juffrouw, die een geruimen tijd onverdraeglijke pijn in het hoofd, die naer geene middelen luisterde, leedt, maer door het loozen van kleine torren uit de neuze herftelde. Zij was eene liefhebber van bloemen, en rook, in de tuinen komende, gemeenlijk aen dezelven. Waerfchijnlijk heeft zij eiers van deze dieren opgefnoven. Zoo fchijnt het ook met de wormen gelegen, die uit eiers worden uitgebroeid, van buiten in het lichaem gebragt. Men zegt hier teegen , dat 'er nergens buiten het lichaem zulke wormen zich vertoonen. Doch deze tegenwerping vervalt, als men de waernemïngen van kundigen in acht neemt. Valisneri en Rhedi hebben in visfehen, honden en kalveren deze wormen even als in den menfch, zelfs den lintworm gevonden.

De