is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"448 OVER DE WORMEN.

Het fchijnt, dit de lintworm onder de waterdieren benton i om dut men hem zoo gemeen vindt in de vis? fchen.; zu'ke dieren, die water di?r.ken en vifcheeren hebben cok vooral den lintworm. Men is nog niet verre gevorderd in de Hiuxrieder waterdieren, enkent hun aerd en huishouding nog weinig. Daer zijn wormen , d.r zeer veel overeenkomen met den ronden worm van ons lichaem. Mui kent ook wormen, die een plat lichaem met leden hebben, en mooglijk kleine lintwormen zijn. Verdere waernemirgen zullen ons hier meer licht geven. Dit blijft vast, dat de lintworm buiten het lichaem gevonden wordt.

Eene andere waernemingleert, dat eenige Volkeren meer onderworpen zijn aen de wormen dan anderen, ■het geen waerfchijnlijk koomt van hun fpijs en drank. De Hollanders en Rusfen zijn zeer aen de wormen onderhevig. Plinius heeft reeds aengeroerkt, dat de Thracieis, Frijgiers en Athenienzers weinig van wormen weten. Indien deze dieren den mensch aengeboren, of uit den overvloed der voedende itoffen voortgekomen waren, welke zoude dan van deze waerneming de reden kunnen wezen. Maer om dat de Hollanders en Ruslen veel visch eeten, lijden zij deze plaeg meer d?n andere Volkeren, om dat men de wormen van ons lichaem veelal in de visfehen vindt. Alle menlcben hebben ook dezelfde wormen niet. Deze kingen over de ronde, die over de lintwormen, terwijl anderen

ma-