is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O V E li DE W O R M R NV

ftiacten kwijt raken. Vele menfchen weten van géén wormen,'t geen fchijnt te bevestigen, dat zij van buiten komen. . ! | Men vindt in Vrouwen, Kinderen, zwakke menfchen de wormen het meest, om dat deze dieren of hun eiers door de zwakke kragt der kokende ingewanden niet overwonnen en uitgeworpen kunnen worden. De gal heeft hare bittere kragt verloren, die zoo veel toebrengt om deze wormen te dooden. Wij krijgen waerfchijnlijk deze dierkens met de fpijzen in het lichaem , doch de kragt der ingewanden doodt, of belet hen aentegroeien; hierom vindt men hen in zwakke menfchen; een ander bewijs dat deze dieren van buiten komen.

$• 34&

Dè lintworm houdt vooral den aendagt dér Natuerónderzoekeren gaende. Dit zeldzaem dier heeft toe verfcheiden onderzoekingen aenleidiDg gegeeven. Hoe wordt hij in ons lichaem gevoed, groeit hij weder aen, eens gebroken ? Hoe krijgt hij zulk een vervaerlijke lengte ?

Hoe teelt de lintworm voort ? Het fchijnt dat hij niet door eiers maer door levende jongen voortteelt. Onder deze dieren vindt men Hermafroditen. Als men den ronden worm drukt, komt 'er een vogt uit, en F f fom-