Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5l8. HEIPÏKDE KRAGTEN

aen de fterke klopping en pijn. Allengs fmeïc het deel rond den fplinter, daer komt etter , in wien de fplinter van alle kanten vrij drijft. De ftof, die de koorts der kinderziekte m?.ekt , wordt door andere ftoffen omwonden , in Etter verkeerd , en naer de oppervlakte des lichaems gebragt.

Het vijfde vermogen van ons lichaem is het Leven, de bron van alle de andere vermogens, en dat ons onderfcheidt van een lijk. Het maekt , aengeprikkeld, vele heilzame bewegingen , die ons menigmael voor ziekten bewaren. Tot deze bewegingen behooren die , welken men in de Scholen der Geneeskunde automaüefche of vrijwillige bewegingen noemt, tot weiken de ziel niets doet , ten minden niets met hare bewustheid. Zij gefchieden tegen den wil der ziele zelfs, en berusten alleen in het leven. Zoo dit ophoudt, gefchieden 'er deze bewegingen niet meer. Dus kookc de Maeg de fpijzen, vloeit de gijl door het bloed, en gefchieden alle de affcheidingen en ontlastingen , ettermaking , fcheiding der ziekte enz. Menfchen, op eene eenzame plaets gewond, vetlooren zoo veel bloed , dat zij flaeuw en voor dood lagen, maer de vaten , geen prikkel van het bloed meer voelende, floten zich toe en maekten een' dam , des de mensch al het bloed niet verloor. Ik hebbe de werkingen van het Leven reeds beschouwd , en zal nog eenige andere hulpmiddelen,

Sluiten