Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 HELPENDE KRAGTEN

voor het lichaem onverdraeglijk. Om deze prikkeling gen te onrgaen , af te vveeren , maekt de Nature die geweldige bewegingen; door deze tragt zij zich daer van te ontlasten. Na het eindigen der krampen is her lichaem wel afgemat, doch de prikkel fchijnt eenigzins geminderd. Wanneer men op eenige wijs de prikkelende ttoffe kan in ruste brengen, dan belet men alle de toevallen. Dit ziet men in vele zenuwziekten met krampen. Ik kenne een beminlijke Juffer, die eene kataleptieke kwael heeft; wanneer de prikkelende ftof aen de levenskragt. begint te vervelen, 't geen fomtijds driemalen des daegs gebeurt, fomtijds na lange tusfenpoozing, en het leven of de Nature zoo gereed ftaet om een kramp te maken, door eene foorte van verrukking vcrzeld, als deze JufFer dan een aertje op de klavecimbael fpeelt, of door eenige aengename, vermakelijke praet bezig gehoudeijrWordt, verdwijnt het toeval voor die reis, en zij voelt niets dan eene ligte duizeligheid in het hoofd. Een enkele grep, die zij ziet^of hoort bij den aenva,l van het toeval ftelt haer voor deze keer vrij. De vergiften toonen zelfs het nut der krampen, die de Nature maekt om hen uitcedrijven , gelijk de brakingen leeren na het neemen van vergift, vooral zijn deze krampen heüzaem in het maken van ontlastingen. Het vrouwlijk licham bereidt een overvloed van goed bloed. D:C. Nacuer maekt eene bepaling van dit bloed naer de

Baer-

Sluiten