Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£8 W. LEURS, VERHANDELING OVER. DEN AART

welks verfcheidenheden te kennen, van meer belang voor den breukmeester zijn , dan die, welke men aan den breukzak waarneemt. ——Wij ftellen deeze verfcheidenheid: in

Zijnen oorfprong,

Zijne waare hoedanigheid,

< bijzondere aangr-oejingen, en

'< eigenaartige beklemmingen.

VERSCHEIDENHEID IN DEN OORSPRONG VAN DEN BREUKZAK.

§•33.

Betrekkelijk den oorfprong, komt in aanmerkinge, of de breukzak een verlengzel van het bvrikvlies is , dan of dezelve van andere deelen gevormd wordt.

§. 39-

Gewoonlijk wordt de breukzak, van het buikvlies, gelijk wij (§. 15.) gezien hebben, gemaakt; en wel van dat gedeelte, dat in onmiddellijke aanraakinge met den buikring ftaat; en het welk, door de daar binnen bevat zijnde iagewanden, door dezelve naar buiten wordt uitgedrongen.

Sluiten