is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den aart en de verscheidenheid der breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de verscheidenheid der breuken. 93

ontbreeken. — Zo vond hoin (b) in de zo even (§. 114.) medegedeelde Waarneeming, bij eenen zeer dunnen breukzak, geen druppel waters in denzelven.

§. 121.

Het net kan verhard, ineen gepakt, aan den breukzak of aan den darm aangegroeid zijn, of wel den darm in zïg beklemmen.

De wind (c) zag in zijne bedriegelüke dijebreuktn (§. 105 ) in beide de breuken, het net als een klomp inéén gepakt, en hier en daar met vezels aan den breukzak verëenigd. — In de rechter breuk was tevens een klein verftorven gedeelte van het ileum.

Faguier Cd) opereerde eene dijebreuk bij eene vrouw van 83 jaaren ; bij vond het net verhard, en aan den breukzak en darm vastgegroeid : de darm was in de lengte van omtrent zes duimen, op verfcheidene plaatfen aan zig zeiven vastgehecht, ontftoken , en door drekftoffen zeer gezwollen.

Callizen (O verhaalt het geval eener beklemde dijebreuk , bij welker kunstbewerking

C&) Loc. cit.

(c) Loc. cit.

(d) Mem. de l'Acai, R. de Chir. Tom. IV. p. 253.

(e) Acta Havnienf vol. 1.