is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EUROPA. Hi

eh kerkvergaderingen , om zonder toeflemming van de burgerlyke Overigheid , hunne kerktucht te regelen. Zy waren in één woord , de zegepraalende kerk in Afrika.

De Agnoëeten ontkenden de Godlyke Alweetendheid ; zy verachten alle geleerdheid , en hielden zig, ondanks hunne onkunde, tot inde zesde eeuw Maande. Van de Alogiaanen , Angeliten en Apelliten , Welken , of met ariüs of met marcion gedeeltelyk Overeenflemden , zal ik niets zeggen.

apollonaiuus , Bisfchop van Laodicea , leefdc in het midden der vierde eeuw. Hy beweerde dat jesus christus geen verflandige ziel bezat, maar dat de Godheid, met de menschlykheid vereenigd , de plaats der menschlykheid bekleedde. Hy erkende maar eene natuur in christus, en geloofde niet dat hy zyn vleesch en bloed uit maria aangenomen, maar uit den Hemel had medegebragt: hier uit volgde dat zyn ligchaam onftervelyk was , zo dat zyn geboorte , lyden , en opftanding , Hechts

bloote fchynvertooningcn waren. De Aquari*

aauen , Archontisten, Artoryriten en Andeaanen , Verdienen niet om byzonderlyk op de ketterlyst geplaatst te worden. ,

De navolgers van c^rprokrAtes geloofden dat de waereld door de engelen gefchapen was; dat jesus christus de zoon was van joseph en maria , dat zyn ziel alleen ten Hemel was gevaaren , terwyl zyn ligchaam in het graf bleef rusten. Wanneer iemand onder hen wierd aangenomen , brandmerkten zy hem Q met