is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedverhaal van de vuur en watersnood, de stad Edam, meermaals, dog byzonder op den 24 february 1602. en den 5 maart 1699 overgekomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By ARIS TOL -ds - Drukker

te E T> Mf

■ "".#

zyn nog te. bekoomen de groot i2m.0a

P S A L M E N,

Met een groote duïdelyke fpünter nieuwe DeiTendiaan Letter en dito Augnftein JNböten, door denzelven TOLK, met Acte van Coni'ent van de EdGr: Achtb: Heeren burgemr; te

HAARLEM,

in den Jaare 1777 afgedrukt.

Daar zyn maar van'ieeze duidelyke Oruk e k':in getal van twee Houders fcjfiftcpH i\n over, en kunnen by alle foor te» gfejj groote i cftamenten gebonden worden, de prys is ingepsait 25 Stuiv: en ge* bonden in alle f.ionen van'Ban* den na rato.

N: B: de Boekverkoopers, die daar van on-

j-ebondetl g&riend gehe&ia te zyn worden verzogt dezelve voor hui me Reekening te ontbicfjen.