is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van den landbouw, in de colonie Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «O

HET ZEVENDE HOOFDSTUK.

Calculatie der kosten van aanleg, als mede de Jaarlijkfcbe onkosten en onderhoud eener Zuiker Plantagie met een1 Watermolen en een dubbeld Ketelwerk, met 232 koppen Slaaven, groot 1636 akkers Land: benevens de daar van komende revenuen, na aftrek der intresten.

Aanleg

Een Woonhuis voor den Eigenaar « ƒ 4000

Een Keuken voor denzei ven . * * 500

Een Gemakhuisje . . . . 0 150

Een Woonhuis voor den Directeur,mindere Bediendens, Magazijn tot berging van Gereedfehappen, Mondprovifiën cn Dram . * 5000

Een Keuken en een Gemakhuisje . « 650

Een iTeenen Waterinneemfluis, een dito Kom, de Molen, Kook- en Disteleerhuis, met alle de gereedfehappen , . * 70900 Een Timmer- en Kuiperloos , * 1500 Een Koornhuïs . . „ 500 Een fteenen P.egenwaterbak. . s 3000 Een fteenen Waterloosfluis . * 4000 Vijf Keenponten, a/aco ; » icco Een Tentboot . . ƒ800 — Een Tentpontje . . <• 300— Een Lastdraager ; , «• qoo—

— »» 1300

Transport ƒ 91600 Tim-