Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 234 ;

Jaarlykfche onkosten.

Tranfport ƒ 4521: —

Tra&emert voor den Diredteur. * 900:—

Idem voor den minderen Bedienden. . , 200:—

< Uitg. regten van 21 pet. gerek. a35ft.perioo fl? « 810:-

Kasdcrwegloopers a 18 Stuiv. per kop. 6 pre. » 2500:-

So Pullen dram * 2:— „ 160:—

30 dito Mallasfiie s 1:— de pul. . * 30: — 't ComptoirderEd.Societeits hoofdgelden. Voor a Blanken, en 100 Slaaven ƒ 2:1 o ƒ 255:11 Slaaven beneden de 12 jaaren. ƒ 1: 5 * 13:

—-— <■ 268:15

Kerke geregtigheid. „ 2':i0

ƒ 93° 2: 5

4 Negers in 'sLands dienst, & 300 werkdagen h 10

ft. daags ieder . . „ 300:—

| Bedraagende de uitgave in Suriname ƒ 9092:5

Gemaakt hebbende op deeze gefielde Plantagie 46332 fè Katoen, en afgefcheept naar Holland, leverd aldaaar na aftrek van ordinaar een on. derwigt van 10 pCt.

M. fg 41699 a 34 §. ƒ35444: 3

af 2 pCt. * 354:. 9 .1 Waag. * 82:—-

ƒ 436- 9

Af . ƒ 35007:14

Asf./34ooo&spCt.eniopol. ƒ 1720:—

Vr.N.fg4i699N.&'.ft. ƒ3127: 8

avarij iopCt. ƒ 312:14 postgeld • 4:17

paspoorten » 4:—

— ——"3448:19

Tranfport ƒ5168:19/35007:I4 Waag-

Sluiten