is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l7o GODSDIENSTEN

zelfs plaats een Krankbezoeker by zig. Deze on» derzoekt de inwendige zielstoeftand der zieken: vertroost, vermaand, en beftraft hen zachtelyk, naar maate hy zulks geraaden vind ; waarna hy met de aanweezenden een vuurig gebed voor den lyder hemelwaards zend. Het zelfde gefchied mede in de kerken na het eindigen der predicatie.

Een der leden zig aan een Hecht levensgedrag of aan dvvaaling in de leere des Geloofs fchuldig gemaakt hebbende, word eerst door den wyk Predikant en eenen Ouderling ernftig gewaarfchouwd en vermaand, zyn leven te beteren of van zyne dwaalingen afftand te doen. Wanneer hy echter volhard in zyne buitenfpoorigheden , dan word hy voor de gantfche Kerkenraad gedagvaard. Hier verfcheenen zynde , overtuigt men hem van zyne misdaaden of ketteryen , en zo deze overtuiging, die op eene gegronde , rechtvaerdige , Chriftelyke en liefdaadigc grondllag moet fteunen, niets helpt aan denonboetvaerdigen en ergernis geevenden zondaar; dan word hy onder het verrichten van den Godsdienst aan de gantfche Gemeente voorgelteld, als een hardnekkige, de gunst der kerke , de gemeenfchap met de geloovigen , ja tot hier toe de uitwendige middelen der genade onwaardig.

Voorts word de Gemeente verzocht, zig niet met hem te vermengen , ten einde hy befchaamd worde; hem echter geenszins als vyand te haaten, maar hem fomtyds vermannende , gelyk men een broeder vermaant»

In