Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv BERICHT.

vat eene waarneeming,door welke de mogelijkheid eener waare omkeering en uitzakking der Baarmoeder, door den laatstgenoemden Heere, bevestigd wordt; voor welke vriendelyke mededeelingen, ik hun Wel Ed. hier openlijk dank zegge.

Sluiten