Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPERATIEN. i9

Wi6rd ik bij eene vrouw geaaid, welke ln arbeid was , toen ik kwamf zeide

getrokken. De Vroedmeeste- had in ,' C faamen van Dothren en CUruSs andSiL* te^e,n"'oa>-digheid terug te brengen • m ^1 ,' ?nfr™al getracht den Uterus

niê^eTandelrD^rold^ V ^

Vagina, enhield de^J ° meCStCr bracht dcn de

nadien de^uwotlSe E aTd?°?» daa'' ™ar klaagde, en de i\& ^S^iv^^h^ ter den 7den dag, door eene XI\l Z r ^.y^mees. maakte , den il^e^^JÖ.^^ de pyn ontdekte zich aanitonds ; wam door 1 f,, V-a" heid der voeten h» rn. J de 'cnerpig-

De „«rtofc was in eenige AzItTSnSL rfn^r P'jn' uit de Cortex wierd weder ajc ™ De fomentatie

ü"ker dije is aliengsLt geflita^i^f T r°e van dien .tijd af, d?t de dSBtï wederonTuhH?* gim geweest is, natuurlijk." weuerom uit de^a-

„ Den22ften Maart was de vrouw r.j„i-i en de UterL onbefehadTgd. De Toedme ï weK,VMre8d<ï. verzoek van de vrouw den lhJ„ a Ster braSc' °P Vagina als l^STS;*: o?Z St'van " *5

Jf«;,.was, volgens bericht, dï'^ït^feihT^ hoog io de ^f» te voelen: de vrouw was vont * „ en rige gezond en verrichte haar huiswerk DJ°„ C* de van tijd tot tijd den C.ft«„ niet™?" MM CKrceer-

lukkige vrouw nooit KaSS&'^^f rug gekomen zijn." ë gezondheid zal te-

>, Aanmerking.'' '

tot ttrfché, her o', Sta* m J a";

Sluiten