is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige operatien, volgens de nieuwste en beste wijzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPER ATI EN. ia5

begreepen de redenen, waarom ik die verkoos enm.W ondervmdmgen bepaalden hen ten volle daartoe S! heer theveneAÜ maakte de eerfte incifie onenl £ breukzak en ontblootte den darm! Heron ve zo'? h'J my de uitfpanning te verrigten 2\kll? ook deed, even ih in , vernfien> Se'yk ik dan " , even ats in de andere g-eva len ri«„

fr*r* " nP™"lng Sinfi 1

^itfrife wmrneeminp.

_ Een vijftigjaarige visfer had reeds zedert lantert yd eene hesbreuk, welke nooit was ingebrgt. Op een njd van Nanres naar Orleans keerende nfet eenX geld n zijnen zak, had de zwaarte en het wrijven van cm geld op de breuk zulk eene fterke ontfteenlveï

men dtt gezwel opende, vond men op den bodem van he.zelve eene breuk, over dewelke de lijder nooTt Te" klaagd had hebbende dezelve nogthans reeds tfen

etter had den breukzak zeer fijn en dun gemaakt • dt darm was op verfcheiden plaatzin aangeSeT welken zeer^^

zeer maatige uufpannmg, die ik met den vinger beWerk», bragt ik den darm met weinig^oet fpoemg weêr in. De lijder genas, ging weê? a^n zih gewoon werk zonder eenenT band te drlagen eVL breuk ging nooit weêr uit. "

II. deel. p