is toegevoegd aan uw favorieten.

Onfeilbaare geneeswyze der venusziekte, zonder geneesheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 VERHANDELING over db

behalven in zodaanige gevallen , waar in het door onkundigen of onvoorzichtigen voorgefchreeven is, het welk by ongeluk maar al te dik wils gebeurt. Doorblader de geneeskundige fchriften, doorlees de werken van de verrnaardfte Praktizyns, en gy zult op elke bladzyde, om zo te fpreeken, den lof van het bytend fublimaat verkondigd vinden. Bafüius Vakntinus , een groot fcheikundige in de twaalfde eenw, getuigt j dat hy 'er zich met voordeel van bediend heelt in den Kanker , kwaadaartige zweeren, en Venus-ziekten. Ricbard fVifeman, een Engelsch Geneesheer, die in denjaare 1670. over verfcheiden heelkundige onderwerpen gefchreeven heeft, verzekert, dat verfcheiden Praktizyns van zyn tyd het fublimaat in Venus-ziekten met een zeer gelukkig gevolg gebruikten. Bonnet befchouwt het als een zeer gefcbikt middel, om de flym te ontlasten. Kenehne Digby maakte 'er een zeer menigvuldig en gelukkig gebruik van in Venus-kwaalen , Podagra, waterzucht, en melaatsheid. Blancard verklaart zich een groot voorftander van dit middel, uithoofde van deszelfs gunftige uitwerkingen. Friccius zegt, dat eenige greinen;fublimaat veel meer dienst doen in de behandeling van de Venus-ziekte, dan zo veele fcrupels kwik , die a! te zoet gemaakt is. Zwelfer verhaalt , dat verfcheiden Geneesheeren in Duitschland, daar hy woonde, het fublimaat in Venus-ziekten inwendig voorfchreeven, en'er zich zeer wel by bevonden. De Geneesheer Turner zegt in zyn Werk, Shyphilis genaamd , dat het Sublimaat een uitmuntend geneesmiddel is tegen Druipers. Men leest in het werk van den Heer de Haan, genaamd, Ratio medendi in Nofocomio practico , dat het fublimaat van eene zeer groote nuttigheid is niet alleen in Venus-kwaalen , maar ook in fommige hardnekkige overblyfzelen van deeze vrees-

lyke