Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over ï>e HONDS-DOLHEID. 35

gaat, even zo een dier, wanneer tot de ftaat van rijpheid of gefchikt ter voortteeling, gekomen aan onbegrijpelijke veranderingen in zijn lichaams geftel onderworpen is.

En dat, wanneer het zaadvogt, daar het zelve Zo een groote invloed op het lighaam heeft, niet ter behoorlijker tijd ontlast word, tot een regelmatige voortteeling volgens de regelen door den Almachtigen daar gefield', wanneer dezelve de waereld en alle levendige dieren fchiep, omreden v.in het verbreken dier natuur wet van God zelve jngefteld, ontaarten; van een ten wyzen einde gefchikte, in een vergiftigen aart kan verandert worden, en daar alle de buifen des lichaams verening zamen hebben, even zo ook de vogten; dit gift aan alle de vogten kan medegedeelt worden , en dus het gehele lichaams geftel in zodanige wanorder brengen, dat door de beet van een dier, met dit gift, als bovengemeld behebt, de Hondsdolheid of watervrees aan eenig mensch of dier kan aangebragt worden.

Even zo nieuw als deze myne aanmerkingen aan veele mogen vöorkoornen en tegenwerpingen onderhevig zyn, vertroost ik my, (gedenkendeaan het motto van Richakd Steele, geplaatst boven het 4Ö4fte Spectatoriaal Vertoog, alwaar hij zegt.No Mans abilities are fo fhining, asnotto ,, Jland in need of a proper Oppor tunitij, a patron „ and even a Friend to recomtnend them to th& Ca „ notice.

Sluiten