Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D00RGEZW0LGENE VERGIFTEN. 13

wasfen en dieren. Indien men het eigenlyk vergift, dat iemand gebruikt heeft, in tyds ontdekken kan, dan kan men zomtyds de algemene kuur tegen fcherpe vergiften nog nauwer voor het enkel byzonder geval bepalen. Om hier omtrent niet in gebreken te blyven, zal ik enige der bekendfte fcherpe vergiften doorlopen', en 'er dat geen van zeggen, 't welk met myn oogmerk overeenkomt. By ieder derzelven moet men ondertusfchen de algemene geneeswyze tegen fcherpe vergiften tot een grondflag leggen, zonder dat ik dezelve herhalen zal. Ook moet men hier alles maar omtrent de daadlyk doorgezwolgene fcherpe vergiften verftaan. Ik zal met de mynftoffen beginnen.

OVER HET ROTTE KRUID, ARSENICUM.

§• 9-

Het rottekruid is een der hevigfte vergiften, dat zelfs in de geringfte hoeveelheid zyne boosaartigheid vertoont. Ene zekere Dame had 'er flegts een weinig van gekauwd, en by haar weten niets van doorgenikt. Doch na 't verloop van twaalf uren wierd zy duizelig , en kreeg zulke hevige trekkingen over het ganfche lichaam, dat het bed met haar fchudde Men zogt haar met het heulzap {opium') te helpen, maar zy viel in een zo fchrikagtigen en ftuiptrekkenden flaap, dat zy uit het bed zou zyn geworpen , indien men haar niet gehouden had. Na dat zy vierentwintig uren zo elen-

dig

Sluiten