is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal geneeskundig handboek, voor den burger, en de bewooners ten platten lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN UITWENDIG AANGEBRAGTE VERGIFTEN. 95

van dezelven, die voor myne lezers niet te kunftig zyn , bybrengen, en hen de keus overlaten. Zy zullen egter nog beter doen, als zy met den bekwaamften Geneesheer , dien ze bekomen kunnen , te rade gaan, die dan zodanige middelen, welken met elkander overéénkomen, zal weten te verenigen.

1 Men moet, veertig dagen lang, daaglyks een of twe lepels vol van den asch van verbrande rivierkreeften, in poeder, of in wyn innemen, en zig dikwyls in zeewater baden. Dit is een der oudfte middelen.

2. Men neemt twe delen grauw leverkruid Qicben cinereus terrestris) en een deel zwarte peper, men maakt 'er een fyn poeder van, en men gebruikt het tot een dragme, of theelepel vol, vier dagen agter een nugter zynde, ook wel langer, en ook wel twemaal 's daags, met een half pond warme koeimelk. Doch men moet vooraf ene aderlating doen, en na dit vier, of meer dagen gebruikt te hebben, moet men zig daaglyks 's morgens vroeg nugter zynde een halve minut lang in 't koudfte water geheel onderdompelen , en zulks vervolgens nog zesmaal in de veertien dagen herhalen.

3. Men vryft zestien grein muskus, twintig grein natuurlyke en even zo veel kunftige cinnaber , of vermilloen , ieder afzonderlyk tot een fyn poeder, men mengt dit , en geeft het met een flok arak , of brandewyn in, en als 'er na 't verloop van twe, of drie uren niet een zagte flaap en zweet volgt, dan herhaalt men hetzelfde middel. Zodanig gebruikt men het als 'er zig reeds tekens van de dolheid opdoen. Doch men kan het ook aanftonds na de beet innemen,