is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal geneeskundig handboek, voor den burger, en de bewooners ten platten lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si8 Alphabetische Verhandeling

en alle klederen en bindzels los gemaakt heeft, volgens §. 74. N. 1. en 2. Dan moet 'er alle drie uren een klysteer van verzagtende kruiden, inet zout en olie gezet worden. Als hy flikken kan, dan geeft men hem veel water te drinken, daar in ieder pond een dragme falpeter ontbonden is, of wei door veel room van wynfteen gefcheiden,of den tamarindendrank §. 95. N. y. met drie lood manna en een dragme falpeter daar in ontbonden, of limonade, of water met honingazyn. Daarenboven moet hy zo liggen als of hy zat, met het blote hoofd regt op, en met neerhangende benen, die boven de knieën met brede kniebanden bewonden moeten worden; over 't geheel moet hy niet warm gedekt zyn , en zonder beweging of vryving blyven, ook moet men hem geen reukgeesten, of niesmiddelen , of andere opwekkende middelen aanbieden. Hy moet nog wyn, nog hete artzenyen hebben, en in plaats van blaartrekkende pleisters is het genoeg, dat men hem een mostertdeeg aan de voeten en kuiten legt. Als de lyder door het aanhoudend en herhaald gebruik van deze middelen wel wederom by zyne zinnen komt, maar lam blyft, dan is hier* de kuur der verlamming niet dienstig, die §. 135. word aangeraden; maar men laat den lyder enkel fpyzen uit het plantenryk, water met honing zoet gemaakt voor den daaglykfchen drank, en verkoelende artzenyën en buikzuiverende middelen, als in de beroerte zelve, gebruiken; men opent hem zomtyds ene ader, en men bezigt nu en dan de hulpmiddelen, diebyde hoofdpyn uit volbloedigheid dienftig zyn §.117. als men niet zonder uitwendige middelen te

vre-