Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHIÉLYKE ZlEKTENT.

225

behandeld. Over den galagtigen buikloop, zie §. 3°- N. 2.

Indien hy met een kolyk gepaard gaat, dan is de kuur voor dit zoort van kolyk in dit geval voldoende. Zie kolyk , by voorbeeld uit overlading, verkoeling, enz.

Als de buikloop uit ene bedorvene maag ontflaat, dan moet men de geneeswyze volgens §. 50. inrigten, en tot een buikzuiverend middel de rhabarber verkiezen. Als door deze geneeswyze, enige dagen voortgezet, het onderlyf behoorlyk gezuiverd is, en de buikloop egter nog fteeds aanhoud, dan is het eerst tyd om denzelven te fluiten, doch niet eer. Men kan hem het veiligfte floppen, door een half dragme koortsbast, alle twe uren meteen half kopje vol kruisenmuntwater ingenomen , of door het aftrekzei van kamilbloemen, of van geroosterde rys; zo ook door nootmuskaat met roden wyn, het poeder van den bast der granaatappelen tot een theelepel vol , het kalkwater tot twe fpyslepcls vol om de twe uren , enz. gebruikt, (b)

De persfing tot den afgang (tenesmus') word door klysteren van kaasjesbladeren in water

ge-

(b) De Hoogleeraar Gaubius heefteen middel tegen verfcheidene zoorten van buikloop aangeraden, onder den naam van Rais di yuan Lopez, of radix Lopeziana, daar Hy voortreflyke werkingen van opgeefr. Men'vreef dezen wortel met wat rozewater op3 een marmeren ftcen , en liet van deze pap een klein lepeltje vol alle vier uren innemen. De Rotterdamfche Geneesheer S. de Monchy heeft, op aanrading van Dr. Pringle, den wortel Calomba tot hetzelfde einde met voordeel laten gebruiken. Zie H. D. Gaübh Adverfariorum varii argummi, Lib. L

P

Sluiten