Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.6 KOTE BESCHOUWING dek.

moet men zig van een ftukje gemeden bordpapier voorzien, het welk zo gebogen moet zijn, dat men het tusfchen de tanden en de lip kan brengen , op dat het tot een rustpunt kan dienen voor het mesje, waarmede men de randen zal affnijden.

Als men de nodige toebereidzelsgemaakt heeft, legt men de beide plaasters op de wangen, zó , dat de beide tongvormige bandjes onder den neus kruislings over elkander kunnen komen, ten einde dezelven op de wangen vast te kleeven. Voor dat men de plaasters aanlegt, moet men dezelven, om ze aan de huid te kleeven, gelijk ook de daar aan vast gemaakte bandjes, met de tong vogtig maaken. De helper, welke agter den lijder moet ftaan , vat het hoofd met beide handen, en drukt met de vingers de wangen naar voren, brengt op deze wijze de randen van den haazemond bij elkander en verlengt de kaakfpieren en de groote jukbeensfpieren zodanig , dat zij niet zamen en de beide hoeken der lip, aan dewelken zij vast zijn, agterwaard trekken kunnen.

Als men de operatie met het mes wil doen, zo als louis (*) die voorfchrijftjegt de Heelmeester een ftukje bordpapier tusfchen de tanden en de lip en brengt met den duim en voorsten vinger der linke hand het eene ftuk van den haazemond over het bordpapier, fpant het hier over uit en trekt het een weinig naar beneden; met de regte hand, in dewelke men een wélfnijdend mesje

(*) Men vind de verhandeling van den heer louis ia de Memoires de VAcademie Roy. de Chirurgie T. XJJ.p.

po. e? Tm. xir. p. 48. is. l.

Sluiten