is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van alle de heelkundige operatien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPERATIEN. 93

pisbuis en draai haare bogt naar boven. Terwijl ik het roédenhoofd om hoog ligt, ga ik in dien ftand voord, met de fonde, zo ver als mogelijk is, in te brengen, en als haar eind tot omtrent den bilnaad gekomen en digtbij den hals der blaas is, maak ik eene halve wending met de fonde van de linke naar de regte hand, dat is, ik maak het geen men de meesterlijke wending noemt; druk dan de bogt der fonde naar den lijder toe, en vervolgens keer ik die weêr naar mij toe en maak op deze wijze kleine bewegingen, op dat het einde der fonde op de bogt der pisbuis zou kunnen komen en in de blaas glijen. Want juist hier aan den hals der blaas is her voornaamlijk , waar het einde der fonde beletzels vind, welken haar hinderen, wanneer men ze inbrengen wil.

Het vlies , het welk de pisbuis inwendig tot aan de fluitfpier bekleed, is eene verlenging van dat, het welk de blaas inwendig bekleed, is ook even als dit uit een flap, verflensd celleweefzel zamengefteld en gerimpeld. Nu ftoot de puiu der fonde ligtlijk op zulk eene plooi, wikkelt zig en blijft in eenen kleinen dus gevormden zak hangen en kan haaren weg niet anders vinden, dan wanneer men ze voordfchuiften het geen zig haar tegenftelt, aan ftukken ftoot. In dit geval, hoe weinig geweld men gebruikt, maakt men het geen men eenen valfchen weg pleegt te noemen.

In eene opftopping van het water vind men dikwijls zulke plooijen van het voorste gedeelte der voorftaanders tot aan de fluitfpier der blaas, en hier is het juist ook, dat de fonde den meesten tegenftand ontmoet, wanneer men ze wil inbrengen j want zo dra zij tot aan de fluitfpier ge-