is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van alle de heelkundige operatien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£24 KORTE BESCHOUWING Mis.

ribben verwijdert. Het ribbenvlies openende l behoeft men in zulk geval nooit te vreezen, de long te kwetzen, ten ware zij juist ter plaatze , daar men de opening er in maakt, met het ribbenvlies vergroeid was.

Daar zijn twee plaatzen, waar men deze opening gemeenlijk maakt, de eerste is, daar men het uitgeftorte vogt duidelijk voelt, en deze plaats noemt men dan de plaats der noodzaaklijke opening , gelijk in een diep ettergezwel of in eene befloten etterverzameling , welke zig in de borst vormt en in haaren omtrek in een punt voornaamlijk door eene uitftorting, die men kan voelen , zigtbaar word, en in het geval, daar de etter, fchoon dezelve in de borst uitgeftort is, nogthans tusfchen de beide ribben een gezwel maakt, gelijk ik zulks waargenomen heb. De tweede plaats is die, welke men bij voorkeur juist tusfchen de derde en vierde onderfte korte ribben verkiest ter plaatze, daar de ribben het meest gebogen zijn, dat is vier of vijf vinger breed van den ruggraat (t'3).

(i»3) [Wanneer meh de fchrijvers over de plaatsomdeze operatie te verrigten, raadpleegt , zal men uit dezelve kunnen opmaken, dat het bijna het zelfde is, waar men de opening maakt. Zij verfchillen bijna allen in plaats, en een ieder hunner geeft aan de zijne de voorkeur. Dan, zij zijn ook, hoe verfchillend, meest al navolgbaar; en zo geene bijzondere reden tot het verkiezen van de eene of andere plaats den Heelmeester noopt, zonden wij de verkiezing aan het eigen goeddunken van den zeiven over laaten ;miis in agt neemende, niet te kort aan de ruggegraat' en te na aan de twee onderfte korte ribben te komen.

Zo wij egter eene wijze ter navolging aanprijzen, zo is bet die van suarp, welke ons het gefchiktst voorkomt. Deze