Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§32 KORTE BESCHOUWING der

AGTTIENDE HOOFDSTUK,

Van de trepaneering of doorboring der hers-* fenpan,

Jn het algemeen verftaat men door trepaneering de opening, welke men in eenig been maakt, het zij om de ftof Van eene etteragtige verzameling, welke in een pijpbeen zit ,'te laaten uitvloeijen , of om een vreemd lichaam , dat zig hier gezet heeft, er uit te haaien, of om de affcheiding van een ftukje been , dat van den winddoorn [Spina vento/a] aangetast is, te hulp te komen , door hetzelve op verfcheiden plaatzen met de perforatieftrepaan te doorbooren; of om het bloed of de etter, welke op het harde hersfenvlies en de hersfenen uitgeftort kan wezen, te doen uitvloeijen, of om enkele reeds afgefcheiden beenderen , die het harde of weeke hersfen vlies zouden kunnen beledigen, weg te nemen, of eineindelijk ook om het borstbeen te doorbooren (04). Ik zal hier alleen van het gebruik der tre-

der long, en als de etter uit een absces geflort reeds ver» ouderd is, en de long aangeftooken heeft-, want zegt hij, ,, gemeenlijk word daar door de dood verhaast. " Handjeidinge fot de Chirurgie, D. 1. $ 661. Zie ook sharp, welke deze operatie alleenlijk toeflaat, in eene waare en bepaalde borstwatergugt, en in eene gefladige uitftorting van etter, uit een absces der long in de holligheid der borst. Oordeelk. Aanm. in het 23. en 24. Hoofddeel.]

(04") [ Deze operatie word ook gedaan , wanneer de hersfenpan gefcheurd, doorkliefd of gebroken is; als mede bij deszelfs nederdrukking, om dat dit aan een vol wa»;

Sluiten