Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN G O Bf

Nog zienwe onze dierbre Zoonwi Niet geboeid , al fchreiend, na!

*k Mag nog bij mijn haardfteê woonen!

*k Hoorde ook nog der Englen toonen , Uit het Veld van Ephratha.

■\Vis"— hoe 't Waereldrad moog* keeren!

Hoe de ftorm van ramp ook woed'! Ik kan dood en hel trotfeeren.» L"n, wat zoume op aarde ontbeeren!

'k Streef toch naar volmaakter goed,

ÏS liet Jaarwebbe afgeweeven;

'k Poog thans, voor uw' Troon gevlijd s U eerbiedig lof te geeven: Door mijn' Jefus na te ftreeven ,

Blijve ik aan uw' dienst gewijd,'

*t Hart op nieuw U opgedragen,

Daar uw wenk thans d'afgrond roert!

\n de bangde leevensdageu,

Wordt het eindloos welbehaagen Van. uw' wijzen Raad volvoerd.

Sluiten