Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 3?

seraphine.

Neen, Floridor, dat is onmogelyk, geef het my weder.

floridor.

Gy zult het van daag niet hebben.

seraphine.

Niet hebben ? gy zyt ongehoorzaam! gy fpreekt niet meer zoo onderworpen en eerbiedig als voorheen. Ik wil dat gy my en op het ogenblik myn Pourtrait zult wedergeeven.

floridor.

Ja, maar zo gy wist welk een verlies gy my doet lyden.

seraphine.

ik weet het.

(Floridor geeft haar het Pourtrait, maar met moeite en met de levendigfte blyken van fmart, terug.) (Seraphine vertederd geeft hem het Pourtrait weder.)

Het fchynt dat de brillanten los gaan. Doe my het vermaak en geef het by gelegenheid aan myn JuWelier.

floridor werpt zich, vol verrukking, aan

haare voeten. O! myne vriendin!

seraphine.

Bedwing u, ryz' op, ik wil dat gy zult zingen.

floridor.

Ja, ik zal zingen. /

C 3 cl ai-

Sluiten