Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

batie door het Committé de Marine zal nodiw • ui door deze met zyn gealtereerd. dezelve

en affigeeren ,„ alle plaatfen daar zulks Sffi zS^ men gewoon u zoodanige publicatien eitWStó&J? >• Aldus gedaan ter bovengemelde VelJ , 7?' Hagelen xMaart w.

(Was geparapheert)

C Vos van Steenwyk, vt.

(Onderftond.)

Ter ordonnantie vaa dezelve.

(Was gereelcend)

Sluiten