is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing der febres catarrhales, welke zich sedert eenige jaaren meer dan voorheen in de Nederlanden vertoond hebben.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE FEBRES CATARRHALES. 7/

men, door de diè'et, in ons land in gebruik, niet verzwakt zyn.

De teekenen dezer complieatien, beftaan voornamelyk in het hevig aanhouden der koorts, welke byna zonder vermindering der toevallen, aanhoudt. — In de hardheid en volheid der pols; — de dikte van het afgetapte bloed, dat byna van wei beroofd is, en de taaiheid en ela(lk'<teit der korst, waarmede het gemeenlyk bezet is, de droogte der tong, waar van de tepeltjes fterk opgezet zyn: — de rood- en jlrakheid der pis; de aanhoudende hevigheid.der pyn; — de klagten der zieken, die zich verbeelden, als of bun een mes door het beledigde deel ge/loken wierdt; en eindelyk in de conflitutie des lyders, de voorafgegane oorzaken, en de fchielyke overgang tot verëttering.

Meestal is deze koorts, met eene plaatslyke ontfteking verzeld, en deze maakt, na dat zy op verfchillende deelen valt, wederom verfchillende ziekten. — Het zoude buiten ons bellek zyn, alle deze verfchillende foorten van zinking- en ontftekingachtige ziekten op te tellen, dan het welk beF 3 ter