is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing der febres catarrhales, welke zich sedert eenige jaaren meer dan voorheen in de Nederlanden vertoond hebben.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE FEBRES CATARRHALES. 79

buitenlanders, en voornamelyk in de reeds gemelde ambachtslieden, die een fterke beweging hebben, zwaar voedfel gebruiken, veel bier en verhittende dranken gebruiken, zich aan heete vuuren blootftellen en verhit, in koude dranken, zich te buiten gaan.

2. De plaatslyke ontftekingen (pblogofes catarrhales topkae), zyn ook zeldfamer, dan men gemeenlyk denkt. — Men onderkent ze aan de teekenen, door boerhaave en van swieten meesterlyk afgefchetst, en door selle (q), een uitmuntend No*, fologus van onzen tyd, op de verfchillende foorten der plaatslyke ontftekingen, toegepast, en door waarnemingen bevestigd.

£ De Febres Catarrhales, worden meer algemeen met een roosachtige gefteldheid gecompliceerd, (Febris Catarrhalis eryfipelatofa) (r). — Zy valt in zwakkere, tederer en flappere gefteldheden, b. v. in vrouwen en kindeF 4 ren;

(q) Rudimetita pyretol. mcthod.

(r) Febris Catarrhalis Epedemka huxhami, torn. I, pag. 103. GRiMMii Fon der Epidemie zit Eifenach, pag. 119; et Nostratium, vid. Epid. Zinkingkoorts van Haarlem ? michbll, l. I. c. c.