is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing der febres catarrhales, welke zich sedert eenige jaaren meer dan voorheen in de Nederlanden vertoond hebben.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVËR DE FEBRES CATARRHALES. 97

2. Dat alle oorzaken welke de rotting eenigfms bevorderen, eene zinkingkoorts, vooral, wanneer zy met rotte ftof in de eerfte wegen gecompliceerd is, zeer fchielyk in eene rotkoorts kunnen doen overgaan.

3. Dat men in de meeste, zo niet in alle voor- en najaarskoortfen, op bedorvene flym- of galftofFen in de eerfte wegen, en op derzelver uitwerkfelen, dewelke voornamelyk in roosachtige ontftekingen, (zeer ligt in gangraena overgaande) beftaan, te let-

, ten hebbe.

4. Dat de persloop, welke wy in ons land waarnemen, niet anders is, dan eene verplaatfing der catarrhale lloffe, naar de zelfftandigheid der darmen , of liever eene pynelyke opzetting der darmklierrjes, door de fcherpgewordene wei en flymftoffen, dewelke de natuur aldaar trachtte bereiden, en te ontlasten.

Dat hare aart min of meer ontfteking-roos gal- of rotachtig is, naarmate der verfchillende gefteldheden des lyders; — en dat zy vooral, naar de verfchillende epidemie, verfchillen. — Dat de wormen zelfs in de persloop G 5 niet