Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 Rdzen rondom de i ere-ld.

hunne gaaten, gelovende dat de Engelfchen het zouden af haaien, maar deeze bemerkten de lift der Wilden en gaven vuur op hen, waarna zy ten fnelften Landwaards in liepen. Daar op wierden de Wilden toornig, wierpen met fteenen, en fchooten met pylen op de Engelfchen ', maar Forbisher gaf een vinnige laag uit de geweeren, waarop zy vloden en zich niet weder lieten zien. De üngelfchen konden zich voor ditmaal daar niet langer ophouden, maar keerden te rug. Op een bekwaamer tyd, deed Forbisher de derde Reyze, daarheen, en kwam aan een Oort, dien zy metam incognitam of de onbekende Grenzen noemden, hier keerde hy weder te rug en ging naar zyn Land.

§17. Noordelyke Reizen van JohanDavis,

In het Jaar 1585 , 86 en 87. had Johan Davis, drie Reizen in het Noorden gedaan, in welke hy onder de Noorder Keerkring de Straat ontdekte, die naar zyn naam genoemt is.

§ 18.

Sluiten