Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREED E. xxv

aenbod der Burgerlijke en Godsdienflige Vrijheid — tot zich lokken — en den welvaert en den overvloed het erfdeel doen worden van alle zijne leden.

Zo dra 't flael der heerschzugt in die Gewesten verflompt, en de vreede herftclt is, moet zulk een Gemeenebest eindelijk der toenemende dwingelandije in Europe den breidel in den mond wringen, en de zulken bij(tand bieden, welken 't durven wagen, om de rechten — hun door God en de Natuur gefchonken, — tegens eiken gcweldenaer te verdedigen.

Dit alleen — al waren er geene andere beweegredenen, moet elk volk, H welk nog eenigen prijs in de vrijheid fielt cn, uit onkunde zijner alvermogende kragten, ongeduldig den nekkc kromt — vuurig doen reikhalzen, om met de bcwooners van Noord-America door nauwere banden vereenigd te worden; om in dezen een toevlugt te vinden tegens allen, welken op hun verderf loeren.

Dezelfde belangcns, — in 't Burgerlijke, in't Godsdienflige, om in beide de vrijheid te handhaven; — dezelfde belan** 5 gcns,

Sluiten