Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLLEDIGE VERHANDELING

OVER DE

BEREEKENING

DER

LENGTE OP ZEE,

door middel van den afstand der MAAN van de ZON of vaste STERREN. verdeeld in

TWEE STUKKEN.

opgesteld ten dtenste der

ZEEVAAREND E,

door

HENDRIK de HARTOG,

Mathematicus, en Examinateur der Zee-Officieren van de Edele Nederlandfche Oost-Indifche Compagnie ter Kamer van Amfterdam, Lid van het Provinciaale Utrechtfche Genoodfchap van Konfien en Weetenfchappen &c.

Zynde dit Werk tevens een Vervolg op dat van den Heer

P. STEENSTRA.

Te AMSTERDAM, By GERARD HULST van KEULEN, Boek- en Zeekaartverkooper, Compas-, Sextant-, Oftanten Mathematifche-Inftrumentmaaker, aan de Ooazyde van den Nieuwen Brug.

MDCCXCII l %C-~ X ' ^ Met Privilegie. /"' '. ,

Sluiten