is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verhandeling over de bereekening der lengte op zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFEILEN.

Pagina 9, Regel 21, ftaat: 42 graaden 20 minuuten en 30 fconden; lees: 42 graaden 20 minuuten 0 feconden.

Pagina 9, Regel 23, ftaat: 50 minuuten 10 feconden ; lees: jo minuuten o feconden.

Men kan dit gemakkelyk verhelpen, door de twee overtollige Cyffers met het Pennemes ,er uit te doen.

Pagina 48, Regel 5, ftaat: 5 uuren 3 minuuten; lees: 5 uuren 30 minuuten.

Pagina 48, Regel 5, ftaat: lees: den aöften.

Pagina 32, i\Tc 5, Regel 4, ySW: ©s en (Ts fchynbaare hoogte; lees: © en r£s fchynbaaren Afftand.