Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Matth. 26. vs. 41. 17

des goeds en des kwaads , haare lendenen zoekt te omgorden met de waarheid, en aan te doen het borstwapen der gerechtigheid , en zij dus, voorzichtig zijnde , zich wapenen methetfehild des geloofs.

Wanneer zij haaren wil in een ijverige en geftadige liefde tot God zoekt te ontvonken, daar na uitziende om altoos bij hem te blijven, de waarheid aan te kleven, het goede te beijveren, en dagelijks vlijtig bezig zijnde in het lezen der heilige fehriften, in het overdenken van Gods wet dag en nagt, in het onderzoeken en beproeven, welke de goede, welbehagende en volmaakte wille Gods zij, in het nafpeuren van de tekenen der tijden, in het letten en nauwkeurig agt geven op de komfte desHeeren, in het ftellender leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, en eindelijk het naarftig beoeffenen van alle pligten der godzaligheid en Gode behaaglijke werken des geloofs, om dus, opfchortende de lendenen des verflands , naar Petrus vermaning, volkomentlijk te kunnen hopen op de genade , die haar zal worden toegebragt in de openbaringe van Jezus Chrijlus ; zo dat zij handeld, gelijk de Bruid in Salomo's Hooglied van zich zeiven getuigd , Ik /liep , maar mijn harte waakte , Hoogl. 5:2. gevende dit te kennen, dat haar geloof toen wel voor een tijd B gelijk

Sluiten