Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ó K R E L I S LOUWEN, of

TWEEDE T O O N E E L.

KEES, fiaapende op een Ledekant, FERDINAND, ALIDA, KLAAR, FILIPYN, GOVERD in eenBeerehuid, JAN, FRANs en PIETER in't Grieks Gewaad, HENDRIK in't Indiaans. Een Trompetter.

DFILIPYN. ie zwarte ken ik niet, dat 's raar!

HENDRIK. Ken jy me niet, Flippyn?

FILIPYN.

't Is Hendrik, fellementen! En jy bent Jan, jy Frans, jy Pieter, dat zyn venten! Elk lykt wel fchier een Griekfe Prins. Waar zyn de Juffers?

PIETER.

Die zyn gints In de andre kamer; maar wy hebben 't zo belteeken, Dat geen van allen, met Kees Louwen, hoeft te fpreeken Dewyl 't verwarring maaken mogt.

FILIPYN. Goed Pieter, dat is wel bedocht.

GOVERD.

Maar Filipyn, lyk ik nou net een' Beer te weezen? FILIPYN.

Ja Goverd, je bent nou onkennlyk, wil niet vreezen.

GOVERD.

Maar zeper, lyk ik net een' Beer?

FILIPYN. Ja zeg ik, vraag je dat al weêr?

GOVERD.

Gelikt of ongelikt?

FILIPYN.

Van kop , van Iyf, en ooren, Ja van verftand, en geest, lyk jy een Beer geboren.

FE R-

Sluiten