Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

Jg^ R' U S T.

13-

ê Vader ! vol van meededoogen! Zie myne Ziel thans neergeboo gen ,

En beevend, voor Uw aanzicht /laan: WUt doch niet ten gerichte treeden Naar eysch der ongerechtigheeden,

Zoo meenigmaal door my begaan.

Gy zyt wel Heilig Rein van oogen, Gy kont het zondig kwaad niet doogen,

Gerechtigheid eist firenge /Iraf Van die Uw Majefteit onteer en, Weerfpanmg U den nek toe keeren,

Met billykheid en reeden af.

15-

Ik weet ook , hoe ik m eenhvuldiz Gczondigt heb, en dat ik fchuldlg;

En gansch ftrajwaardig voar U ftaa: s Ik ben Uw Gunst 'geheel onwaardig ; Maar egt er bid ik ook boetvaardig,

In jezus Christus, Uw genaa. * -

s 19.

Sluiten