Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

roveü, waar van ik, in deze ogenblikken, niet dan te dikwijls, gevaar zal lopen', om, zonder mijn toedoen, beroofd te worden. Ik zeide zo even, dat mijn befluit tot afftand van ieder weimenenden en weidenkenden, die de zaak behoorlijk inziet, wordt goedgekeurd. Dit maakt het ook voor mij te minder nodig, om, ter verdediginge van dit befluit, hier breed te zijn, door het openleggen van alle mijne beweegreden tot hetzelve. De grote en hoofdreden egter kan en moet ik hier niet verzwijgen. Door ene gelukkige verbintenis met edelmoedige Naastbeftaanden in eiïen eerlijken te gelijk en voordeligen Handel, buiten mijne befolding als Leeraar, een genoegzaam en ruim beftaan bezittende, en tevens in de gelegenheid gefteld, om, door mij na de plaats van deze mijne belangen met de woon te begeven, ovevecnkomfHg mijne wijs van denken, dit beftaan, onder 'sHemels zegen, duurzaam te doen zijn, ken gemelde befolding voor mij niet langer ene rede zijn, om dezen post te blijven bekleden. En daar, zeker, ziet het 'er droevig uit, waar zulk ene befolding de ■enige of voorname band is ttisfchen enen Leeraar • en zijne Gemeente. De afkeer en affehrik van zulk enen toeftand hadt mij reeds vroeg na enen waarborg hier tegens doen omzien, en metblijdA 2 fchap

Sluiten