Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

en eene behoorlyke Rigting geeven, aan den Indruk van 's Heilands Woorden op onze Herten. — Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig ivorden*

To ep affi n g.

Het is derhal ven M. A. (op dat wy de verhandelde Stoffe nog wat nader op ons zeiven toepaflen) eene verkeerde Meening en tevens zeer nadeelige Dwaling, dat de Doop op zich zeiven, een Kenmerk onzes Chriftendoms, en een Bewys van ons Regt op de Zaligheid zy.

Zoo zeer wy aan den eenen kant die Onverfchilligheid moeten afkeuren , door welke men geheel geen, of althans zeer weinig Gewigt fteld in deeze Plegtigheid; zoo zeer moeten wy aan den anderen kant, die Denkbeelden van de Kragt en Waardy des Doops tegengaan, waar uit men Aanleiding neemt, om uit hoofde van denzelven

zich

Sluiten