De zalige hope en verwachting eener godvruchtige ziele, in leeven en in sterven. Ter gelegenheid van het zalig overlyden van [...] Jan Ris [...] leeraar der doopsgezinden te Hamburg en Altona, overwogen in eene redevoering over psalm 39 vers 8.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar