Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTELIJKE G E Z A N G E

3.

Die Koning heerscht ook in der tijd;

Beftuurt het lot der aarde. Hem zij dan onze dank gewijd, Die ons, tot heden , fpaarde..

Wiens liefde-hand

Het Vaderland Steeds hield in trouwe hoede ;

Hij fchikt zelfs 't kwaad

Ter onzer baat'j En alles keert ten goede.

A-

Och Vader ! blijf , met teedre min , Voor uwe kindren zorgen , Gelijk Gij deedt, fints 't aanbcgin .Van 's aardrijks eerften morgen 5

Weldaadig God!

Laat uw gebod Ons altijd heilig weezen ;

Dan zal geen nood ,

Hoe zwaar , hoe groot, *t Vertrouwend hart doen vreezen.

O E-

Sluiten