is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke gezangen voor de openbaare godsdienstoefeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go CHRISTELIJKE GEZANGEN.

4-

Nu worden Galileërs tolken ;

Zij fpre'eken , God ! tot alle volken,

Door u op 't waereldrcnd verfpreid; Zo deedt Ge al de aatd uw grootheid prijzen, En Jefus hulde en eer bewijzen.

Tot roem van uw' barmhartigheid. 5.

Ook wij, die in uw' naam gelooven , V\ ij heffen onzen geest naar boven ,

Tot U , die eeuwi»- weezen zult : Vt ij fmeeken U , in heil en fmarte, Dat Gij het, U aanbiddend, harte

Ook met uw licht en Geest vervult ! 6.

Dat wij , die uwen naam belijden, Ons in uw liefde en glans verblijden,

Door uwen goeden Geest befiraald! Och! dat uw Geest ons oog verlichte! Zich in ons hait een tempel ftichte!

Waar in fieeds Leugd den prijs behaalt!

GE-