is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen en bedestonden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 LEERREDE

Perzoon en Middelaars werk. — Wanneer de zon üff hm tent, als uit een Koninklijk Paleis mL een gloei-

Wï Vpe" ,rchuiven, om deze Princesfe des öU. mds, eenen itmtervollen opkomst te doen erlangd voor het oog der opmerkzaame Waereldburgr ^

f"kucT Ch''isten hier' door 't geloof" fen fch.> derij befchouwen van de Zonne de?, GerèchSodd zoo a,s dezelve eenmaal met een Hemels licht efTod J1»"» °Pg^n is, toen deVorften des Henfels

*el, om Jicht en vrolijkheid te verbreiden over alle volken; — röeri verdweenen, als fa eenen de nf c ringende wolken der fcfaaduwen: ^ftoenti"d

LTZ'7~ ^Christen merkt verderop, dat zonde, „e Zon en derzelver verwarmende ft aaien aües

v n en frft^' ^ «onder Ie!

ven en vergenoeging zoude wezen, en dac dus ook alles zonder de genezende ftraaien van de Zonne der Gerechtigheid, zonder Christus en ziine Genade zou de wezen een aklige Middernacht van naarheid en ee„ heilloze zamenhang van rampzaligheden, ^ wa " ha de weldoende Schepper dér Zonne zijne ftraf en van vieede en genade niet op den afgeweLen Zon" daaren uirgegooten, de fchoonheid dor deugd de

S id°enef VCl^e ^ofsoefeninV: het leven naar den geest en de zoete kalmte en weltevredenheid des gemoeds zouden onkenbaare %M zijn, — terwijl nu, daar het Licht des Heeren°en

de